Konfidencialitātes politika

 • Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi

  Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi

  1. Vispārīgā informācija, interpretācija

  Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un uzturētājs ir SIA Arbat Riga. (reģistrētā adrese: Lomonosova iela 3, Rīga, LV-1019; turpmāk tekstā “PEGASA PILS “).

  Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē atsauces uz “Jūs” un “Jūsu” tiek attiecinātas uz personām, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei (tostarp personām, kuras piekļūst šai vietnei citu personu vārdā), un ar “tīmekļa vietne” tiek saprasta arī mobilā tīmekļa vietne un _[Сайт]_ mobilā lietotne.

  2. Tīmekļa vietnes izmantošana

  Šīs tīmekļa vietnes izmantošana tiek uzskatīta par Jūsu izteiktu piekrišanu ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un rīkoties atbilstīgi tiem attiecībā uz zemāk atrunāto piekļuvi šai tīmekļa vietnei.

  Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav atļauts izmantot šo vietni un Jūs apņematies to neizmantot un tai nepiekļūt.

  3. Izmantošanas atļauja

  Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir tikai un vienīgi ļaut Jums apskatīt PEGASA PILS preču un pakalpojumu pieejamību, sazināties ar PEGASA PILS, citos nolukos mājas lapu izmantot nav atļauts

  Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tikai saviem privātiem, nekomerciāliem nolūkiem.

  Jums īpaši ir aizliegts:

  • bez PEGASA PILS iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izmantot jebkādas automatizētās sistēmas, algoritmus vai programmatūru, kas uzrauga, izgūst, meklē vai kopē jebkādus materiālus vai datus (to daļu vai kopumā) no šīs tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību (saukts arī par “screen scraping”);

  • izmantot jebkādu programmatūru, rutīnprogrammas vai ierīces vai veikt jebkādas darbības ar mērķi traucēt vai censties jebkādā veidā traucēt tīmekļa vietnes darbību, vai radīt pārmērīgi lielu noslodzi šai tīmekļa vietnei neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts apzināti vai neapzināti;

  • censties iegūt vai faktiski iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem PEGASA PILS tīkliem vai kontiem, vai informācijai par citiem lietotājiem;

  • ievietot saites uz šo tīmekļa vietni, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no PEGASA PILS.

  Ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus, PEGASA PILS, neierobežojot nekādas citas savas tiesības, ir tiesīgs bez brīdinājuma atcelt Jūsu rezervējumus un pirkumus un/vai liegt vai bloķēt Jums pieeju šai tīmekļa vietnei, vai noteikt īpašus noteikumus Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei.

  4. Īpašuma tiesības

  Uz jebkādu šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, datiem un materiāliem (tostarp, bet ne tikai, jebkādiem logotipiem, izskatu, struktūru, krāsu sistēmu un tīmekļa vietnes izkārtojumu, programmatūras kodu un tā pamatā esošajiem datiem un datubāzei) attiecas prečzīmju tiesības, autortiesības, datubāžu tiesības un/vai citas reģistrētas un nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā tīmekļa vietnē pieejamas informācijas, datu un materiālu jebkāda izmantošana un reproducēšana, ja vien tas netiek darīts atļautajiem personiskajiem, nekomerciālajiem mērķiem, ir aizliegta un tiks uzskatīta par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu un iespējamu PEGASA PILS vai tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

  5. Atbildības ierobežošana

  PEGASA PILS nav atbildīgs par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, faktiskiem, sodoša rakstura vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šīs tīmekļa vietnes vai jebkādas tajā pieejamās informācijas lietošanas rezultātā.

  6. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

  Šie Noteikumi un nosacījumi un Jūsu pieeja šai tīmekļa vietnei, kā arī jebkādi no tās vai saistībā ar to izrietoši strīdi vai prasījumi tiek izskatīti un tiek interpretēti atbilstoši Latvijas tiesību aktiem, un Jūs piekrītat pakļauties Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. PEGASA PILS patur tiesības pēc saviem ieskatiem saukt pie atbildības jebkādas personas (“saistības nepildošās puses”), kuras pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, lietas izskatīšanai pārkāpuma izdarīšanas vietai piekritīgajās tiesās, saistības nepildošās puses pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesās.

  7. Vispārīgie noteikumi

  PEGASA PILS patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir pieejami šajā tīmekļa vietnē. PEGASA PILS ir arī tiesīga jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc laboto Noteikumu un nosacījumu publicēšanas tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka Jūs, turpinot izmantot tīmekļa vietni, piekrītat šādām izmaiņām.

 • Noteikumi un Privātuma politika

  Noteikumi

  Pakalpojumu sniegšana  HotelSPA PEGASA PILS  

  •  Vispārīgi noteikumi, dzīves, uzturēšanās un nodrošināšanas procedūra    pakalpojumi
   • Jebkuram viesim ir jāzina Komplekss “Pegasa Pils“ tiesisko normatīvus dokumentus pakalpojuma sniegšanas sfērā (viesnīcas, restorānu, SPA, servisa u.c.) Kompleks(s) “Pegasa Pils”vai Izpildītājs

  1.1.1. Viesis (klients) (jūs) iegādājās pakalpojumus un/vai kā citādi, un tādējādi noslēdza darījumu un tādējādi noslēdza vienošanos, tostarp ar Komplekss “Pegasa Pils” un pieņēma visus noteikumus un prasības, ieskaitot likumdevēja prasības!

  1.1.2. Darījuma laikā viesis (klients) atkārtoti piekrīt noteikumiem, rezervēšanas un saņemšanas pakalpojumu nosacījumiem utt.

  1.1.3. Klienta darījums par pakalpojumu saņemšanu nozīmē, ka klients apzināti noslēdza līgumiskos nosacījumus un pieņēma noteikumus par Komplekss “Pegasa Pils” nodrošināšanu, LR likumdevēja prasībām, Banka darbību, ko regulē “kredītreititāšu likums”. , rezervācijas portāla starptautiskās viesnīcas noteikumi, pirms katra no tām ir pieejamas finanšu saistības.

  1.1.4. Pēc darījuma saņemšanas par pakalpojumu saņemšanu no klienta – starp Kompleks “Pegasa Pils” un klientu radās līgumattiecības. Līgums tiek noslēgts starp Kurorta -rehabibilitāvas administratoriem, āmtnieb, sanatorija pegasa pils, sanatorium.com un klientu pakalpojumu klienti, kas ir pakalpojumu klients, un pakalpojumu klients, kas ir pakalpojumu klients. Lai saņemtu pakalpojumus

  1.1.5. Klients saņem – noteiktas garantētus pakalpojumus, stingri saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem pakalpojumu iegūšanai.

  1.1.6. Pretējā gadījumā klients saņem kompilētus pakalpojumus iesniegšanas dienā, kas netiek garantēti. Atbildība Kurorta-Rohabilitāvas administrationja, Amtnieciebas, Sanatorija Pegasa Pils, Sanatorium.com un nenes.

  1.1.7. Komplekss “Pegasa Pils” ir tiesības sniegt pakalpojumus jebkuram citam klientam, kurš savlaicīgi maksāja pakalpojumus.

  1.1.8. Līguma dalībnieki ir Komplekss “Pegasa Pils” un klients.

  • SPA un restorāns ir piemērots, lai piedāvātu pakalpojumus Viesim ir jāapmaksā sniegtus pakalpojumus.
  • Viesnīca ir piemērota viesu laika perioda dzīvošanai uz tērmiņu, kas ir saskaņots ar viesnīcas administrāciju. Kad termiņš beidzas, viesim obligāti jaatbrīvo numuru.
   • r tāda iespēja. Ja viesis vēlas pagarināt dzīvošanas tērmiņu, tad viņam jāpaziņo to viesnīcas administratoram ne velāk, ka divās stundās pirms izbraukšanas – (līdz pulksten 12 vietējā laika).
  • Viesnīcas darba grafiks – visu diennakti.
  • The service provided is a certain action performed by employees to fulfill the obligations in accordance with the Law “On Protection of Consumer Rights” and other regulatory acts governing various activities.

  1.6. An unproven service is non -fulfillment by the employees of the obligations to provide paid services.

  1.7. The lack of service is the inconsistency of the service or the mandatory requirements provided for by the law either in the manner prescribed by it, or the terms of the contract or the goals for which the service of this kind is usually used, or the goals of which were set. In terms of the consumer in the conclusion of the contract.

  1.8. A gross violation of the rules of residence and stay in the hotel is a situation in which the guest of the hotel guesses the contractor and his staff properly to fulfill their duties to provide services and ensure rest to guests, or his (guest) actions offend the honor and dignity of maintenance or guests, and guests, and guests, and guests, and guests, and He also (guest) violate the norms of legislation and this Regulation.

  1. Viesnīcas istaba tiek nodrošināta viesim (klientam) pēc pilnīgas priekšapmaksas un/vai pēc kupona prezentācijas, viņam izsniegta pase un/vai autovadītāja apliecība;

  2.1. Appuse Pēc patērētāja pieprasījuma vienai personai var tikt piegādāts numurs ar vienu vietu ar pilnīgu skaitļa izmaksu samaksu.

  2.1.1. Viesim (klientam) jāreģistrē visi septiņu un/vai citu iekļaujošu dzīvnieku locekļi, kuri apmetās par maksu

  2.1.2.Pretējā gadījumā sods par katru nereģistrēto personu ir no 100 EUR plus izmitināšana.

  • Numura rezervēšana skaitās no pulksten 14 līdz pulksten 12 nākamās dienas.
  • Viesnīcas administrācijai ir tiesības slēgt kontraktus uz numuru rezervēšanu. Ja ir brīvas vietas, administrācija pieņem pieteikumu uz rezervēšanu no juridiskām un fiziskām personām rakstiskā veidā. Kad notiek rezervēšana, apmešanās:

  2.3.1.viesis izvēlas numura kategoriju.

  2.3.2.bet izvēle paliek pie administrācijas, vai ir iespējami dabūt šo numuru vai nē.

  • Ja viesis kavē, tad tiek ņemta maksa par numura neizmantošanu.
  • Viesis netiek apgādāts ar veselības apdrošināšanu, ja viņš tikai maksā par viesnīcas pakalpojumiem.
  • Apdrošināšanu viesim ir jāiegādājas patstavīgi
  • Dzīvošanas apmaksu jāņem no pulksten 14 tekošām diennaktīm līdz pulksten nākamās dienas vietējā laikā.

  2.7.1. Numura un/vai citu aizstāšana tikai par papildu maksu.

  2.8. Viesu izmitināšana rezervētā telpā pirms paredzamās ierašanās stunda ir atļauta par papildu samaksu un tikai rakstiski saskaņojot ar viesnīcu rezervēšanas pakalpojumu.

  2.8.1.Šajā gadījumā  notiek “agrais tarifs”

  2.9. Viesa kavēšanās rezervētajā numurā pēc atkāpes, kas norādīta rezervācijas paziņojumā, ir atļauta tikai ar vienošanos ar izmitināšanas un maksājumu dienesta administratoru (patērētāja aiziešanas gadījumā pēc aprēķinātās stundas maksājums tiek veikts par vairāk vairāk nekā 10 minūtes).

  2.9.1.Ja ir nepieciešams pagarināt dzīvesvietas periodu telpā mazāk nekā vienu dienu un ja ir bezmaksas skaitļi (vietas), maksājums par novēlotu izeju tiek iekasēts šādā secībā:

  2.9.1.1.līdz 12 stundām pēc aprēķinātās stundas (no pulksten 12:00 līdz 23:59) – maksājums par 1/2 dienām;

  2.9.1.2.No 12 līdz 24 stundām pēc norēķinu stundas (pēc 24:00) – maksājums tiek iekasēts par 1 pilnu dienu.

  2.9.2. Izpildītājs nodrošina šāda veida pakalpojumu veidus bez papildu maksājuma:

  2.9.2.1. Avārijas Zyazov;

  2.9.2.2. Piegāde uz korespondences numuru tā saņemšanai;

  2.9.2.3. Nozīmīga modināšanas viesa piemērošana noteiktā laikā;

  2.10. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma administrācija atļauj neatļautas personas telpā no 8 līdz 23 stundām; Lai to izdarītu, jums jāatstāj administrators vai darba karte un jāsaņem viesa karte. 

  2.11. Dvieļu, gultas veļas un tualetes piederumu maiņa notiek ik pēc 3 diennaktīm

  2.12. Viesnīca  piedāvā viesim papildpakalpojumus par maksu pēc viņa vēlēšanas – visu, kas ir mūsu viesnīcas piedāvājumu lapā.

  2.13.Viesim japienakas:

  2.13.1. ievērot tīrību, kura noteikta viesnīcā, dzīvošanas kārtību, stingri ievērot ugunsdzēsības drošības noteikumus; izejot no numura jāizslēdz ūdens krānus, logus, izslēgt gaismu, radio, televizoru; – atlīdzināt (samaksāt) viesnīcai bojājuma vai zaudējuma gadījumā.

  • Viesnīcā aizlēgts:

  2.14.1.Atstāt numurā svešus cilvēkus, kā arī dot viņiem atslēgas no numura; glabāt viegli uzliesmojošās vielas, lielas mantas, ieročus; uzturēt numurā dzīvniekus, putnus; smēķēt numuros, kuros nedrīkst smēķēt, traucēt mieru.

  Par naudas soda pārkāpšanu no 100eur un vairāk

  • Administrators nedod viesim garantiju, ka viņa dārglietas, nauda būs veselā kārtībā, ja tās nebūs nodotas administrācijai glabātavā.
  • Viesnīca nes atbildību par mantām, kas bija nodotas administrācijas glabātavā
  • Viesnīca nenes atbildību gadījumā ja pazudis nauda vai vērtīgas lietas ja tas ir novietotas individuālā seifa.
  • Gadījumā ja klients aizmirsis savas mantas, tad tie būs atgrieztie ja klients samaksas par to noteiktu naudas summu.
  • Gadījumā ja klienta nav uz vietas (numurā) vairāk nekā diennaktis, tad viesnīcas administracija var organizēt komisiju un aprakstīt visas klienta mantas.
  • Materialvērtīgu īpašumu (nauda, dārgakmeni, zelta izstrādājumi, vērtspapīri ) administrators ņem uz savu atbildību tikai tad, ja būs uzrakstīts iesniegums. Iesnieguma derīguma laiks ir 15 kalendāra dienas.
  • Gadījumā, ja viesnīcas klients būs neapmierināts vai būs sūdzības no viņa puses, tad viesnīcas administratori darīs visu lai apmierināt klientu vajadzības.
  • Pretenzijas par troksni līdz 23:00 ( brīvdienas, svētku dienas līdz 24:00 ) nepieņemas.
  • Pretenzijas par troksni pēc 8:00 ( brīvdienas, svētku dienas pēc 9:00 ) nepieņemas.
  • Gadījumā, ja kāds jautājums nav pārskatīts šeit, tad administratoram un viesnīcas klientam jārīkojas pēc Latvijas Republikas likuma.
  1. Pakalpojumu rezervēšana un\vai numuri viesnīca- ( eksistē divi veidi ka var rezervēt viesnīcas numurus: garantētie un negarantētie),
   • Garantēta rezervēšana – ja ir samaksāta pasūtījuma pirmsapmaksa 100 %  (bet ne numura tarifa ) 3 dienu laika no rezervēšanas momenta bet ne vēlāk par iebraukšanas diennakti.
  • Negarantēta rezervēšana– bez samaksas, kad rezervēto numursu ( pakalpojumu ) var nodot citai personai, kura ieradisies ātrāk vai samaksās ātrāk.
  • Sakara ar to, ka dažā perioda laikā viesnīca var būt pārpildīta, viesnīcas klientiem labāk rezervēt mūsu pakalpojumus iepriekš centrā KOMPLEKSS Pegasa Pils.
  • Negarantēta rezervēšana ir tad, kad viesnīca nenes nekādu atbildību, kad viesis paradās un nav brīvas vietas viesnīcā.
  • Šīs nav patīkamas ziņas var gaidīt ikvienu, kurš rezervēja viesnīcu bez maksājuma.

  3.2.3.               Galvenais garantētās rezervācijas nosacījums ir pilna samaksa par visu uzturēšanās laiku (dienu). 

  • Šī gadījumā viesnīca var saglabāt viesi no riska „ no show” tas nozīmē ja viesis neierodas viesnīca.
  • Garantēto rezervēšanu var veikt:
   • Kredītkartes uz vietas klienta klātbūtnē šodien atbalsta lielais vairums viesnīcu.
   • Skaidras naudas maksājums vai viesnīcas bankas konts – lai uzrakstītu kontu, un viesis (klients) veic avansa maksājumu par izmitināšanu ar bankas pārskaitījumu.
   • Rezervēšana, izmantojot ceļojumu uzņēmumus un interneta projektus, kas darbojas, pamatojoties uz komisijas vai aģentūras līgumu, noslēdzās ar viesnīcu.

  3.2.5.3.1. – dažādi maksājuma veidi, kurus viesnīca ne vienmēr atbalsta

  1. Rezervēšana pēc pasūtījuma– viesis var veikt pasūtījumu un uz viņa pasūtījumu atbildes. Rezervēšana pēc pasūtījuma var būt garantētai, šajā gadījumā pēc pozitīvas atbildes uz pasūtījumu rezervēšanas rezultāts darbosies. Negarantēts- tas ir internets pasūtījumi.
  1. Apmaksas stunda
   • Viesnīcas ( pakalpojums ) apmaksas stunda- tas ir:
    • viesnīcas atļaujošs iebraukšanas laiks ( pakalpojumu veikšana )
    • izbraukšanas laiks no viesnīcas ( viesnīca pabeidz pakalpojumu veikšanu )
    • Viesa iebraukšanas laiks pēc 14:00 centra HSRCT Pegasa Pils ir noteikta apmaksas stunda  ( gadījumā ja viesis iebrauc vēlāk numura viesnīcas dēļ, tad tas var būt saistīts ar numura kopšanu.
     • pēc viesnīcas nosacītiem likumiem, rezervēšana var būt anulēta, ja viesis neieradās pulksteņos 20:00 noteiktas dienas.
  • Āgra iebraukšana
   • Viesim jāpaziņo gadījumā ja viņš iebrauks ātrāk. Viesnīca var iemetināt viesu tikai tad, ja būs rakstisks apstiprinājums no galvenā menedžera vai augstāk stāvošas personas.
  • Šajā gadījumā darbojas  agrais tarifs ”: nometināšot viesi pasūtītajā numurā no 9:00 līdz 14:00 maksa par dzīvošanu palielinās par 25% vai 50% atkarībā no numura cenas.
  • Gadījumā ja viesnīcā nav brīvo numuru ap šo laiku tad viesim būs jāsagaida noteikto apmetināšanas stundu.

  Ja viesis  nometinās vēlāk , viņam jāpaziņo tas operatoram, pretējā gadījumā rezervēšana tiks anulēta viesim kurš neiebrauca numura līdz 24:00

  • Viesa izbraukšana – Līdz 12 :00 pēdējas dzīvošanas diena ( ja ir pārī tad viesis maksā par nokavētam stundām )
  • Vēla izbraukšana
   • gadījumā ja viesis aizkavēsies pēc 12:00 ( No 12:00 līdz 18:00 ) tad viesis pats maksas 50 % no kopīgas summas par numuru ( pakalpojumu)
  • gadījumā ja viesis aizkavēsies numurā pēc 18:05 tad viesim jāmaksā 100% no kopīgas numura summas ( pakalpojuma)
  • Problēmas var sākties pēc noteikta izbraukšanas laika beigām. Šajā gadījuma viesim ir jāmaksā. Gadījumā ja viesis atteicas maksāt viesnīcas darbinieks ir tiesīgs izsaukt policiju un piespiest viesi atbrīvot numuru.
  • Liela noslogošanas laikā, pat ja viesis izteica velēšanu pagarināt numura rezervēšešanu , gadījumā ja viesnīca nav brīvo numuru, viesim tiks piedāvāts atstāt viesnīcu.
  • Neievērojot noteiktas izbraukšanas un iebraukšanas stundas viesis traucē normālajam viesnīcas darbības režīmam tāpēc  viesim ar sapratni jāatteicas pret darbinieka atbilstošam prasībām.
  1. Viesa pienākumi
   • Viesim vai pakalpojuma saņēmējiem pienācās
    • Apmaksāt visus pakalpojumus
  • ieverot attiecīgus noteikumus un noteikto dzīvošanas kartību
  • ieverot ugunsdrošības noteikumus centrā
  • apmaksāt bojājumus Centram vai viesnīcai ja tie ir radušies viesa  vainas dēļ .
  • Nodot atbildīgajai glābšanai naudu, vērtīgus papīrus un dārglietas
  •  ieverot noteikto izbraukšanas

  6.1.7. Izmitināšana (ja tās nav jāmaksā iepriekš) pilnībā jāmaksā izlīguma laikā.

  6.1.8. Atrodoties viesnīcā, ievērojiet morālās un ētiskās normas, lai atturētos no viesnīcas viesu masveida atpūtas vietām no pārmērīga alkohola un neķītro izpausmju patēriņa. Cieniet citu personu tiesības atpūsties, neapvainojiet izpildītāja personāla darbības un vārdus.

  6.1.9. Ievērojiet noteikumus par viesnīcu infrastruktūras izmantošanu, kas reģistrēti katra objekta dokumentācijas valdē.

  6.1.10 .. Izveidojiet ugunsdrošības noteikumus visās viesnīcu telpās.

  6.1.11. Laika posmā no 23:00 līdz 09:00 novērojiet klusumu un neradiet neērtības citiem viesnīcas viesiem.

  6.1.12. Laika laikā samaksājiet par kontu par sniegtajiem papildu pakalpojumiem.

  6.1.13. Atslēgas zaudēšanas gadījumā (viesu karte) viesim nekavējoties jāinformē uzņemšanas un izmitināšanas dienesta (alkohols) vadītājs, lai viesnīcas viesi no trešajām viesībām novērstu viesi no trešajām pusēm Appuse Viesnīca viesa cieš zaudējumus operācijām, līdz par zaudējumiem tiek paziņots par Shilder vadību.

  6.1.14 .. aizsargājiet viesnīcas īpašumu, ieskaitot tos, kas pārsūtīti pagaidu lietošanai. Īpašuma zaudēšanas vai bojājuma gadījumā atlīdziniet zaudējumus, kā arī atbildiet par citiem pārkāpumiem.

  6.1.15 .. Ja viesi nosaka infekcijas slimība vai ja ir aizdomas par slimību par šādu slimību, viesim ir pienākums nekavējoties veikt laboratorijas pārbaudi un medicīnisku uzraudzību vai ārstēšanu, un, ja viņš ir briesmas citiem, obligāti hospitalizācija vai izolācija (raksts “par sanitāro iedzīvotāju skaitu -epidemioloģisko aku”). Viesa atteikšanās sniegt medicīnas iestādes dokumentu par to, ka citiem nav briesmu no infekcijas slimības vai aizdomām par to, līgumslēdzējam ir pamats nekavējoties pārtraukt līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

  6.1.16 .. Brauciet ugunskurus vietās, kuras par to nebija indeksētas.

  6.1.17 .. Izņemiet no restorāna tā darba laikā “zviedru galda” režīma ēdienos un ēdienos.

  6.1.18. Pagatavojiet un dzeriet alkoholiskos dzērienus, kas nav iegādāti viesnīcā restorānos, kafejnīcās un bāros. Šo prasību pārkāpšanas gadījumā korķa kolekcijai tiek iekasēta saskaņā ar pašreizējo cenu sarakstu.

  6.1.19. Ieroču, sprādzienbīstamu un viegli uzliesmojošu, kaustisko un toksisko vielu izdalīšana un glabāšana. Viesiem, kuriem ir tiesības veikt ieročus pēc viņu darbības ģints, ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda šīs tiesības pēc darbuzņēmēja administrācijas pieprasījuma. Ieroči jāsaprot kā līdzekļi, kas norādīti Krievijas federācijas likumā “par ieročiem”.

  6.1.20. Pirotehnisko produktu uzglabāšana un neatļauta izmantošana

  1. Viesa tiesības
   • KOMPLEKSS centra„ Pegasa Pils” pakalpojumu saņēmējam ir tiesības netraucēti saņemt no centra darbiniekiem sekojošu informāciju :
    • par bezmaksas pakalpojumu saņemšanas kārtību KOMPLEKSS Pegasa Pils, viesnīcā
    • par KOMPLEKSS Pegasa Pils, viesnīcās papildus pakalpojumiem un cenām
    • par dzīvošanas noteikumiem un pakalpojumu saņemšanu
    • par atrašanu un darbības kartību parejam Komplekss «Pegasa Pils» vai viesnīcas servisa dienestam
    • par rēķina izrakstīšanu par saņemtajiem pakalpojumiem
    • par aizmirstu lietu saņemšanu,

  Nekavējoties informējiet viesnīcas administrāciju par zaudējumu atklāšanu. Pretējā gadījumā viesnīca ir atbrīvota no jebkādas atbildības

  1. Noteikumi par dzīvošanu ar mājdzīvniekiem

       Komplekss “Pegasa Pils” .Boutique Hotel 4* Spa un kūrorts

  8.1. Apdrošināšanas summu 50,00 eiro ievieš viesis, kad mājdzīvnieks ar mājdzīvnieku bojājuma gadījumā (nibbled mēbeles, saplēsa tapetes un/vai tamlīdzīgi),

  8.2. Pēc zaudējumu pārbaudes un novērtēšanas akts tiek turēts, summa tiek turēta proporcionāli bojājumiem,

  8.3. Šie noteikumi regulē attiecības starp indivīdiem – patērētājiem, juridiskām personām, kurām ir nodoms pasūtīt vai izmantot uzturēšanos un izmantot papildu pakalpojumus, tālāk tekstā ar nosaukumu “Viesi” un izpildītājs – “Pegasa Pils” .Boutique Hotel 4* ”, kas atrodas saskaņā ar Lai pievērstos Latvija, Jurmala, Juras ILA 60

  8.4. Viesnīca “Pegasa Pils” .Boutique Hotel 4* “(turpmāk saukta par” viesnīcu “). Noteikumi: – Viesu ievietošana viesnīcas istabā ar mājdzīvniekiem (suņiem un kaķiem) ir atļauta, ja ir:

  8.4.1. Izveidotās veidlapas veterinārie dokumenti (sertifikāts no veterinārārsta ar atzīmi visās vakcinācijās)

  8.4.2. Pirms numura rezervēšanas dzīvnieka īpašniekam ir jānožēlo par dzīvnieka dzīvesvietu un jāmaksā saskaņā ar viesnīcas protokolu (1. tabula).

  8.4.3. Pretējā gadījumā naudas sods vairāk nekā 100 eiro par katru dzīvnieku plus izmitināšanu

  8.4.3.1. Ar nepilnību, kas nav piepildīta, policija tiek izsaukta

  8.5. Mājdzīvnieki viesnīcas teritorijā atpazīst tikai mazu šķirņu un kaķu suņus (sver līdz 10 kg un augstumu līdz 30 cm).

  8.6. Viesnīca patur tiesības noteikt iespēju dzīvot telpā. –

  8.7. Viesnīca ļāva cilvēkiem ar invaliditāti un mājdzīvniekiem, kas kalpo viņu vajadzībām (suņi ceļvedis).

  8.8. -Vai ir atļauts atrast dzīvniekus īpašo policijas vienību viesnīcas teritorijā (drošības suņi, Nobyachi suņi utt.)

  8.9. Mājas dzīvnieka īpašnieka saistības viesnīcā:

  8.9.1. – Mājdzīvnieku ritms viesnīcā ir atļauts tikai īpaši noteiktās vietās.

  8.9.2. Viesim ir pienākums patstāvīgi noņemt mājdzīvnieka dzīves dzīvi. Pretējā gadījumā naudas sods 50 eiro.

  8.9.3. Ēdienu, kas pieder viesnīcai, lietošana ir stingri aizliegta mājdzīvnieku barošanai.

  8.9.4. —Vām ir pienākums nodrošināt mājas dzīvnieka neesamību, tīrījot pakalpojumu un tīrīšanas departamenta darbiniekus, vai arī par remonta darbiem telpā un viesnīcu tehniskā dienesta personālam.

  8.10. —Tai tiek ierakstīts, atrodot dzīvnieku telpā bez uzraudzības.

  8.11. Ierobežojumi, ko viesnīcas administrēšana noteikto izmitināšanai ar mājdzīvniekiem, administrēšana: pretējā gadījumā naudas sods 50 eiro. Kad nav izpildīta, policija tiek izsaukta

  8.11.1. Mājdzīvnieku klātbūtne rotaļu laukumā ir aizliegta golfa laukumu teritorijā, kā arī pludmales kompleksa teritorijā, kuru īpašnieks bez uzraudzības.

  8.11.2. Ir aizliegts izmantot dvieļus, palagus un citus gultas piederumus mājdzīvnieku vajadzībām.

  8.11.3. —Tai tiek zīmēts, ķemmējot mājdzīvniekus telpā.

  8.11.4. Mājdzīvnieku peldēšana vannas istabā, baseinā, strūklaka vai jūra ir aizliegta.

  8.11.5. Tam ir atļauts dzīvot ne vairāk kā vienu mājdzīvnieku telpā. Viesa atbildība:

  8.11.6. Mājdzīvnieka īpašnieks uzņemas visu atbildību par uztura, tīrīšanas un dzīvnieka staigāšanas problēmu risināšanu.

  8.11.7. Visu atbildību un izdevumus par iespējamo kaitējumu viesnīcai dzīvniekiem sedz mājdzīvnieka īpašnieks.

  8.11.8. Mājdzīvnieka īpašnieks uzņemas visu atbildību par dzīvnieka dzīvnieka dzīvības tīrīšanu

  8.11.9. Appuse Visi riski viesnīcas priekšā un trešo pušu, kas saistīti un izriet no dzīvnieku uzvedības, kā arī to atrašanās vietas laikā un apstākļi telpā ir dzīvnieka īpašnieks.

  8.12. Tarifi izmitināšanai ar mājdzīvniekiem viesnīcā: – viesnīcas protokols (1. tabula). Viena mājdzīvnieku ievietošanas izmaksas istabā dienā

  8.12.1. Pārkāpuma gadījumā naudas sods ir līdz 400 eiro!

  8.13. – Viesnīca nenodrošina īpašu paklāju un autiņbiksītes mājdzīvniekam.

  8.14. – Viesnīca nenodrošina pārtiku, īpašu bļodu mājdzīvnieku barošanai.

  8.15. Viesnīcas administrācija patur tiesības izbeigt līgumu ar viesiem, kas dzīvo ar mājdzīvniekiem

  8.15.1. , Mājdzīvnieka agresīva, nepietiekama, trokšņaina izturēšanās gadījumā pārkāpjot dzīvesvietas noteikumus.

  DzīvnieksAnimalЖивотное.

  Coun

  Maksa Cost(Euro) /в сутки1.Suns Mazs skaustā līdz 25 cm (līdz 9 kg)Dog Small at the withers up to 25 cm (up to 9 kg)Собака Маленькая в холке до 25см (до 9 кг)1252Suns Vidējs skaustā līdz 35 cm (līdz 19 kg)Dog Medium at the withers up to 35 cm (up to 19 kg)Собака Средняя в холке до 35см (до 19 кг)1453Suns Liels skaustā līdz 45 cm (līdz 39 kg)Dog Large at the withers up to 45 cm (up to 39 kg)Собака Большая  в холке до 45см (до 39 кг)1954Kaķu standarts (līdz 9 kg)Cat Standard (up to 9 kg)Кошка Стандарт  (до 9 кг)1155Cat Lux (līdz 9 kg)Cat Lux (up to 9 kg)Кошка Люкс   (до 9 кг)1306Sesks, mazi grauzēji, bruņurupucis (līdz 9 kg)Ferret, small rodents, turtle (up to 9 kg)Хорек, мелкие грызуны, черепаха  (до 9 кг)1157Papagailis vai mazi putniParrot or smallПопугай или мелкие птицы15

  Pasūtījuma (pakalpojumu) anulēšanas nosacījumi un procedūra:

  9.1. Vīrieši, lai rezervētu pasūtījumu (pakalpojumi): tas tiek pieņemts tieši no klienta un tikai rakstiski.

  9.1.1. Klients raksta paziņojumu papīra formā režisora ​​vārdā:

  9.1.2. Pieteikums motivē, iemesls, mērķis un/vai cits;

  9.1.3. Lietojumprogramma pilnībā norāda savu informāciju ,.

  9.1.4. Pretējā gadījumā pieteikums netiek ņemts vērā.

  9.1.5. Pieteikums un/vai informācija no trešās puses netiek ņemta vērā

  9.2. Ja tiek pārtraukts līgums par pakalpojumu sniegšanu un naudas atgriešanu par apmaksātiem, bet nerealizētiem pakalpojumiem, viesnīcas viesis tiek veikts saskaņā ar šiem noteikumiem, partneriem un LR likumdošanu.

  1. Darbuzņēmējs nav atbildīgs par viesnīcas viesa veselību dzeršanas dzērienu un produktu dzeršanas gadījumā, kas iegādāti ārpus viesnīcas.

  10.1. Darbuzņēmējs nav atbildīgs par dokumentu, naudas, citu valūtas vērtību un citu dārgu lietu drošību šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

  1. Ja tiek atcelts individuālā klienta pasūtījums:

  11.1. Vismaz 5 dienas pirms ierašanās klients tiek atgriezts, visas maksājuma izmaksas, mīnus izpildes izmaksas un banku darbība – 35%;

  11.2. Vismaz 3 dienas pirms ierašanās klients tiek atgriezts: 40% no maksājuma izmaksām;

  11.3. Vismaz 2 dienas pirms ierašanās klients tiek atgriezts: 15% no maksājuma izmaksām

  11.4. Rakstisks pieteikums tika iesniegts mazāk nekā 2 dienu laikā, tad summa netiek atgriezta klientam

  1. Grupām (5 vai vairāk cilvēku) pasūtījuma gadījumā klientu uzņēmums apņemas kompensēt Komplekss “Pegasa Pils” (kūrorta viesnīca) faktiskos izdevumus, kas būs:

  12.1. 27 – 20 dienas pirms ierašanās datuma vai pakalpojumu sniegšanas datuma – mīnus 30 % no kopējām pasūtījuma izmaksām.

  12.2. 19 – 14 dienas pirms ierašanās datuma vai pakalpojumu sniegšanas datuma – mīnus 40 % no kopējām pasūtījuma izmaksām.

  12.3. 13 dienas pēc ierašanās dienas vai pakalpojumu sniegšanas datuma – 75 % no kopējām pasūtījuma izmaksām.

  12.4. Mazāk nekā 7 dienas pirms ierašanās datuma vai pakalpojumu sniegšanas datuma ir mīnus 100 % no kopējām pasūtījuma izmaksām.

  1. Grupām (5 vai vairāk cilvēku) sezonas kārtības gadījumā grupām (5 vai vairāk cilvēku)

  13.1. Vasarā (no 01. jūnija līdz 31. augustam) uzņēmums apņemas samaksāt viesnīcai zemāk kompensācijai par pasūtījuma anulēšanu grupām (5 vai vairāk cilvēku), ja uzņēmums tiek paziņots šādā formā:

  13.1.1. 10 – 15 dienas pirms ierašanās datuma – kompensācija 90% no kopējām pasūtījuma izmaksām.

  13.2. 15 – 30 dienas pirms ierašanās datuma – kompensācija 50% no kopējām pasūtījuma izmaksām

  13.3. Nepilnu 10 dienu laikā summa neatgriežas.

   

  Privatuma politika

  Šis paziņojums par privātumu tiek piemērots visiem personas datiem, kurus Jūs mums sniedzat, un visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, kuri norāda, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni (izmantojot sīkdatnes).

  1. JŪSU PERSONAS DATI— KAS TIE IR?
  Personas dati ir saistīti ar dzīvu fizisku personu, kuru var skaidri identificēt pēc šiem datiem; jo īpaši Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītkartes vai bankas kartes numurs, informācija par īpašu aprūpi. Identifikācija var notikt, pamatojoties tikai uz informāciju vai kopsakarā ar citu informāciju, kas atrodas datu pārziņa rīcībā vai kuru tas varētu iegūt.

  2. KĀ MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS?
  Mēs Jūsu datus vācam mūsu tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, izmantojot e-pastu, un pastu.

  3. KĀPĒC MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS? (DATU APSTRĀDES MĒRĶI)

  a) Lai sniegtu pakalpojumus, ko Jūs esat iegādājies no mums;
  b) Lai atvieglotu trešo personu pakalpojumu vai produktu iegādi mūsu tīmekļa vietnē.
  c) Lai sazinātos Jums
  d) Lai sūtītu Jums informatīvos izdevumus. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: vārds un kontaktinformācija, detalizēta informācija par Jūsu iepriekšējiem meklēšanas pieprasījumiem.
  e) Lai veidotu Jūsu vēlmēm pielāgotus piedāvājumus.
  f) Lai sazinātos ar Jums, lai veiktu klientu apmierinātības aptauju analītiskiem mērķiem, kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.
  g) Lai atbalstītu administratīvu un juridisku mērķu sasniegšanu, piemēram, krāpniecības novēršanas uzraudzības, drošuma un drošības mērķiem.
  h) Lai ievērotu obligātos noteikumus, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

  4. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, cik ilgi tas nepieciešams atbilstīgi šajā paziņojumā par privātumu noteiktajiem mērķiem, vai attiecīgajos tiesību aktos paredzētajā termiņā.
  Mēs Jūsu personas datus glabājam ne ilgāk, kā tas pamatoti nepieciešams: sešus gadus pēc tam, kad izpildīts ar mums noslēgtais līgums, lai ievērotu piemērojamos datu saglabāšanas tiesību aktus.
  Interneta meklēšanas datus, kas attiecas uz Jums, mēs glabājam četras dienas.
  Ja tiek sākts tiesas vai disciplinārs process, personas dati tiks glabāti līdz procesa pabeigšanai, ieskaitot jebkura tiesiskās aizsardzības līdzekļa spēkā esības ilgumu, un civilprasības gadījumā šie dati tiks dzēsti pēc civiltiesiskā noilguma termiņa beigām.
  Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

  5. TURPMĀKA PERSONAS DATU APSTRĀDE
  Ja mēs vēlamies izmantot Jūsu personas datus jaunam mērķim, ko neaptver šis paziņojums par privātumu, mēs pirms apstrādes Jums sniegsim jaunu paziņojumu, kurā būs izskaidroti visi ar jauno apstrādi saistītie nosacījumi. Ja nepieciešams, mēs pirms jauno datu apstrādes darbību sākšanas lūgsim Jūsu piekrišanu.

  6. JŪSU TIESĪBAS UZ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU
  Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt tiesības:
  1. pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
  2. pieprasīt Jūsu personas datu labošanu;
  3. pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu;
  4. pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
  5. pieprasīt datu pārnesamību;
  6. iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (ieskaitot iebildumus pret profilēšanu, kā arī citas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītas tiesības);
  7. atsaukt piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

  6.1. Tiesības uz piekļuvi
  Jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz Jums, un, ja tas tiek darīts— pieprasīt piekļuvi personas datiem.

  6.2. Tiesības uz datu precizēšanu
  Jums var būt tiesības panākt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus, kas attiecas uz Jums. Atkarībā no apstrādes mērķiem Jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.

  6.3. Tiesības uz dzēšanu (tiesības būt aizmirstam)
  Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, un mums var būt pienākums šādus personas datus dzēst. Šādos gadījumos mēs nevarēsim turpināt Jums sniegt mūsu pakalpojumus.

  6.4. Tiesības ierobežot apstrādi
  Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības no mums pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šādā gadījumā attiecīgie dati tiks marķēti, un mēs tos varēsim apstrādāt vienīgi noteiktiem mērķiem.

  6.5. Tiesības iebilst un tiesības, kas ir saistītas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu
  Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ieskaitot profilēšanu, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.
  Turklāt, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi šādam mērķim.

  6.6. Tiesības uz datu pārnesamību
  Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (t.i., digitālā formā), un Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs šādus datus bez kavēšanās nosūtām citam subjektam, ja šāda nosūtīšana ir tehniski iespējama.

  6.7. Tiesības atsaukt piekrišanu
  Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā, nenorādot mums atsaukšanas iemeslu, Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kas notikusi, balstoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.
  Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim pilnībā vai daļēji sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

  6.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
  Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu jomā ir tikušas pārkāptas, Jūs varat arī sazināties un iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā aizskāruma izdarīšanas vieta.

  7. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

  SIA Arbat Riga ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteiktās saistības:
  • atjauninot personas datus;
  • tos glabājot un iznīcinot drošā veidā;
  • nevācot vai neglabājot pārmērīgu daudzumu datu;
  • aizsargājot personas datus pret nozaudēšanu, nepareizu lietošanu, neatļautu piekļuvi un izpaušanu, kā arī nodrošinot pienācīgus tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai.
  Mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai prettiesisku iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, sagrozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, jo īpaši, bet ne tikai— ja apstrāde ietver datu nosūtīšanu pa tīklu, kā arī pret citām prettiesiskām apstrādes formām.

  8. JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA
  SIA Arbat Riga savas darbības gaitā var izmantot dažādu datu apstrādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu konkrētiem mērķiem SIA Arbat Riga vārdā un saskaņā ar tā norādījumiem.
  Datu pārziņi apstrādā personas datus ne ilgāk kā līdz to noslēgtā datu apstrādes līguma derīguma un spēkā esības beigām vai tik ilgi, cik tiem ar piemērojamajiem datu uzglabāšanas tiesību aktiem ir noteikts paturēt Jūsu datus.
  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus šādām trešo personu kategorijām (saņēmējiem) turpmāk aprakstītajiem mērķiem:
  • trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kuru pakalpojumus Jūs iegādājaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu lietotnē;
  • kredītkaršu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā maksājumu pieprasījumus, kurus veicat mūsu tīmekļa vietnē vai mūsu lietotnē;
  • trešajām personām, kuras mūsu vārdā veic klientu aptaujas;
  • citiem trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kurus mēs esam iesaistījuši datu apstrādes veikšanā;
  • trešajām personām, piemēram, juridiskajiem birojiem, tiesām, citām struktūrām vai pakalpojumu piedāvātājiem, lai varētu nodrošināt jebkāda ar jums noslēgta līguma izpildi vai piemērošanu;
  • valsts iestādēm un izpildes struktūrām, piemēram, policijai un regulēšanas iestādēm, pēc to pieprasījuma un tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, personāla un aktīvu drošību.

  9. JŪSU PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM
  Jūsu personas datus var būt nepieciešams nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasīto pakalpojumu, un Jūsu personas datiem var piekļūt datu apstrādātāji un pakalpojumu piedāvātāji no valstīm, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Tādēļ SIA Arbat Riga, ja nepieciešams, veiks visus pasākumus, kuri attiecībā uz Jūsu personas datu saņēmējiem ir nepieciešami, lai nodrošinātu piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos definēto pienācīgo aizsardzības līmeni, jo īpaši piemērojot Eiropas Komisijas publicētās līguma standartklauzulas vai Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru noteikts, ka valsts, kurā atrodas nosūtīto datu saņēmējs, nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni.
  Ja attiecībā uz datu nosūtīšanu uz ārvalstīm nevarēs nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, mēs lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai datu nosūtīšanai uz ārvalstīm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda datu nosūtīšana var būt saistīta ar zināmiem riskiem, jo īpaši risku, ka datu saņēmēja valstī trešās personas bez atļaujas var nepamatoti piekļūt šiem datiem un Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot datu subjekta tiesības un/vai Jūsu tiesības iebilst pret darbībām, kas var kaitēt Jūsu personas datiem un Jūsu tiesībām uz privātumu.

  10. SĪKDATNES
  Kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, Jūsu interneta pārlūkprogramma Jūsu ierīcē saglabā sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs atspējosiet sīkdatnes, mūsu tīmekļa vietne Jūsu pārlūkprogrammā varētu nedarboties pilnvērtīgi. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne sniedz tās apmeklētājiem meklēto un nodrošina tiem visaktuālākos mārketinga paziņojumus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs varam uzglabāt un izmantot Jūsu datus, veidojot lietošanas profilus tirgus izpētei, mūsu tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.

  11. JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA MĀRKETINGA MĒRĶIEM
  Mēs sūtām Jums informatīvus paziņojumus par izdevīgiem piedāvājumiem un īpašiem piedāvājumiem, ja Jūs esat lūdzis mums šādi sazināties ar Jums, piesakoties šādiem pakalpojumiem, vai ja Jūs esat mums sniedzis savu kontaktinformāciju. Mēs ar Jums elektroniski nesazināsimies mārketinga mērķiem, izņemot, ja Jūs tam tieši piekrītat, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas datu veidlapā, kurā Jūs ievadāt savu kontaktinformāciju.

  12. IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU
  Ja mēs veiksim izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu, mēs tā atjaunināto redakciju publicēsim mūsu tīmekļa vietnē hotelpegasapils.com.

  13. TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES
  Tīmekļa vietne hotelpegasapils.com ērtību un informatīvos nolūkos piedāvā saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo tīmekļa vietņu īpašnieki un operatori var būt citas sabiedrības un organizācijas, kam ir atšķirīga drošības un privātuma politika. SIA Arbat Riga nekontrolē un neuzņemas atbildību par informāciju, materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem, kas ir ietverti vai kam var piekļūt, izmantojot šīs tīmekļa vietnes.

  14. TREŠO PERSONU ATBILDĪBA
  SIA Arbat Riga neatbild par to, kā trešās personas izmanto Jūsu datus, ja šāda izmantošana tām ir atļauta savām vajadzībām. Šādos gadījumos minētās trešās personas uzskata arī par datu pārziņiem; plašāku informāciju varat iegūt to privātuma politikas dokumentos.

  Šī privātuma politika ir spēkā no 01.01.2020 .