+371 677 61 149 | info@hotelpegasapils.com

Personām ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus KRAS „Pegasa Pils”.

1. „Pegasa Pils” Juras iela 60, Jūrmala, ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.
„Pegasa Pils” ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Personām ar funkcionālajiem traucējumiem „Pegasa Pils” teritorija un pārvietošanos pa „Pegasa Pils” telpām nodrošina „Pegasa Pils” personāls. Atrodoties „Pegasa Pils” iestādes telpas vai teritorijā, persona ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta ar iestādei piederošo mobilo telefonu vai rāciju, kurā ir ieprogrammēti nepieciešamie talr.numuri lai varētu sazināties ar personālu.
2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 29298305.
3. Ja „Pegasa Pils” pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – nodaļā, centrā, kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:
– iepriekš zvanot Reģistrācijas dienestam pa numuru +371 67761149, vai uz mobilā tālruņa numuru + 371 29298305 (visu diennakti);
– ja nepieciešama palīdzība iekļūšana iestāde vai jeb kura telpā vēršoties pie jebkura „Pegasa Pils” darbinieka.
4. „Pegasa Pils” darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
4.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot viesnīcas un restorāna „Pegasa Pils” darbiniekus vai citu struktūrvienību darbiniekus.
4.2. Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, tiek izmitinātas pacientu telpās – numurs 117 un 118 – lit.2 pirmajā stāva, kurās pēc vajadzības izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli. Šādos gadījumos maksa par paaugstināta komforta pakalpojumiem netiek piemērota.
4.3. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.
4.4. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības „Pegasa Pils” uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā izsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
4.5. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.
5. Tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri ir „Pegasa Pils” pacienti vai apmeklētāji, ir pieejama ēkas Lit.1 (centrālā ēka) pirmajā stāvā aiz registraturas.
6. Informācija par kārtību, kādā „Pegasa Pils” nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt pakalpojumus, ir atrodama „Pegasa Pils” reģistratūrā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.hotelpegasapils.com